DASMAR DIS

Energetická optimalizace osvětlení

Ukázka řešení

Rekonstrukce osvětlení tělocvičny

Energetická bilance

Původní stav:

Z důvodu nevyhovující osvětlovací a elektrické soustavy nelze přistoupit k rekonstrukci a je navržena nová instalace. V původní instalaci bylo použito 21 ks světel, každé osazené 4ks zářivkovými trubicemi o výkonu 60W.

Při kompletní výměně zářivkových trubic byl příkon světelné soustavy 5,4 kW s průměrnou osvětleností pod 300lx.

Výsledky měření intenzity původní soustavy umělého osvětlení tělocvičny
lx 1m 1/4 střed 1/4 1m
1m 135 270 275 210 165
střed 185 280 275 280 190
1m 135 264 275 225 150

Foto původní stav

Nový stav

Návrh a výpočet umělého osvětlení je proveden podle normy ČSN (36 0450)EN 12464-1 osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory.
Jsou navržena svítidla LED z důvodu malé světlé výšky tělocvičny, kde je většímu riziko lomu skla.
Je navrženo 12 svítidel ve čtyřech řadách (po třech).
Byly použity LED svítidla od firmy ELKOVO ČEPELÍK typ ZCLED2GSPORT4-165L840, každé o maximálním příkonu 165W.

Vypočtené parametry soustavy

Výpočet světlené soustavy byl proveden v programu Building Design.

Grafický výstup výpočtu úrovně osvětlení na podlaze tělocvičny

Skutečné hodnoty intenzity osvětlení

Byla změřena skutečná intenzita umělého osvětlení nové světelné soustavy:

Výsledky měření intenzity nové soustavy umělého osvětlení tělocvičny
lx 1m 1/4 střed 1/4 1m
1m 720 820 760 800 670
střed 860 950 850 950 780
1m 740 770 690 800 650

Foto nový stav